Skip links

طراحی و خلق

به عنوان خدمتی دیگرازمجموعه نوکلاسیک، طراحی پروژه به درخواست کارفرما بر اساس سبک های کلاسیک صورت میگیرد. در نوکلاسیک امکان طراحی دقیق بر اساس قطعات گچبری پیش ساخته وجود دارد،دراین موارد ضمن بازدید از پروژه، برداشت پلان انجام شده و پس از بررسی کد های انتخابی کارفرما اقدام به طراحی میکنیم.

Leave a comment

× گفتگوی آنلاین