Skip links

طراحی داخلی کلاسیک

طراحی پروژه ها و فضاهای داخلی کلاسیک با استفاده از مدل های تولید شده ی مجموعه نوکلاسیک از جمله خدماتی هست که به کارفرمایان محترم ارائه می شود، این امر باعث می شود رندرهای نهایی بعد از طراحی سه بعدی دقیقا با اجرا مطابقت کند و نیاز به جانمایی قطعات مشابه نباشد.

رعایت اصول معماری در چیدمان قاب ها و همسان کردن قطعات  سقف و دیوار در تمام طراحی ها لحاظ می شود.در نظر گرفتن ارتفاع مناسب برای قاب ها به نسبت کد ارتفاعی هر پروژه و استفاده از کد های شلوغ یا خلوت به نسبت کاربری پروژه از جمله نکات حائز اهمیت است.

بی شک طراحی مناسب و اصولی ضمن ارائه ی نقشه ی اجرایی ومشخص شدن میزان قطعات گچبری مورد نیاز،تاثیر بسیاری در انتخاب سایر موضوعات خواهد داشت.در طراحی سه بعدی با در نظر گرفتن پارامترهای بسیارزیادی از جمله نورمورد نیازمحیط، ترکیب رنگی وسایل،نسبت پتینه و ورق طلا اقدام به طراحی خواهد شد،روند طراحی بعد از تایید نهایی توسط کارفرما تمام شده و طرح وارد مرحله ی اجرا می شود.

گچبری پیش ساخته دیوار
گچبری پیش ساخته دیوار
× گفتگوی آنلاین