Skip links

Tag: گچبری مدرن و کلاسیک

مدل های مختلف گچبری دور لوستر

گچبری مدرن و  کلاسیک دور لوستر؟ گچبری دور لوستر، تنها عنصر در تزئینات سقف و منزل است که معمولا سایر عنصر ها از او تبعیت می کنند. این عنصر با ارزش در بیشتر فضاها به عنوان مرکزیت و نقطه شروع سایر عنصرها در نظر گرفته می شود، به عنوان مثال
× گفتگوی آنلاین