Skip links

ساخت و اجرا

در این مرحله بعد ازتایید طرح توسط کارفرما،سفارش ثبت شده به کارخانه ارسال می شود، پس از بررسی کیفی و بسته بندی محصول جهت جا به جایی در جعبه های چوبی قرار گرفته و آماده ی ارسال میشود و در انتها تیم اجرایی مجموعه نوکلاسیک در پروژه حاضر شده و مراحل نصب را انجام میدهند.

Leave a comment

× گفتگوی آنلاین